Societatea comercială DAF TRANS 2000 SRL a fost înfiinţată în anul 2000. Societatea este înscrisă la Registrul Comerţului din Constanţa sub numărul de înregistrare J13/930/2000 şi are Codul Unic de Inregistrare 12899831, atribut fiscal RO.

DAF TRANS 2000 S.R.L. îşi are sediul social în Constanţa, Parcela A903/77, Sola 99, Lot1. (intravilan). Societatea este reprezentată de domnul BEU FLORIN, având calitatea de asociat unic şi administrator.

 

Încă de la înfiinţare, obiectivul nostru de bază a fost şi va rămâne acela de a asigura servicii de înaltă calitate în conformitate cu cerinţele clientului, cu cerinţele legale şi reglementările aplicabile, precum şi de a creşte satisfacţia clientului. Suntem convinşi că putem prospera şi evolua doar prin îndeplinirea dorinţelor clienţilor noştri. Tocmai de aceea utilizăm toate resursele de care dispunem pentru ca, la final, să prezentăm o lucrare de cea mai bună calitate.

Societatea are peste 20 ani de experienţă. Se poate spune că  evoluţia pe piaţă în toţi aceşti ani a fost dublată de dezvoltarea în aceeaşi perioadă a unei foarte bune relaţii de parteneriat cu principalii clienţi.

Societatea are experienţă şi este pregătită să desfăşoare activităţi în următoarele domenii:

  • Construcţii civile şi industriale;
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
  • Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;
  • Construcţii hidrotehnice;
  • Lucrări de demolare şi pregătire a terenului;
  • Reţele de alimentare cu apă şi canalizare;
  • Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
  • Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
  • Transport rutier de mărfuri;
  • Lucrări de instalaţii electrice şi termice – sanitare şi alte lucrări de instalaţii pt. construcţii.

În prezent S.C. DAF TRANS 2000 S.R.L are un total de  122 de angajaţi, dintre care 27 TESA şi 95 direct productivi.

Profesionalism: tindem spre performanţă prin munca în echipă şi integritatea individului. Suntem atenţi la fiecare detaliu si respectăm procedurile în realizarea fiecărei lucrări.

Calitatea: reprezintă valoarea de bază a firmei noastre. Aceasta ne motivează să furnizăm servicii complexe şi rapide prin mijloacele tehnologice pe care le dezvoltăm.

Inţiativa: chiar dacă fiecare client este unic, noi găsim întotdeauna soluţii pentru aceştia. De aceea, stimulăm iniţiativa şi căutarea respectivelor soluţii care să se potrivească cerinţelor clienţilor noştri.

În viitor, vom continua să ne dezvoltăm, adaptându-ne în acelaşi timp tehnologiilor şi cerinţelor de actualitate.

Un client mulţumit reprezintă o foarte bună formă de promovare. Aceasta este probabil explicaţia pentru faptul că majoritatea clienţilor noi ne contactează datorită recomandării firmei de către clienţii vechi. Este un lucru de care suntem mândri, dar care în acelaşi timp ne face să fim atenţi. Acordăm atenţie fiecărui element al unei noi lucrări şi nu ne permitem să tratăm cu superficialitate nici cea mai mică parte în realizarea acestei lucrări, fie că este vorba de activitatea de transport, fie că ne referim la construcţia de imobile.